صفحه اصلی > حوزه ریاست > ریاست سازمان 

 

دکتر محمود نوربخش

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم

 

شماره تلفن تماس: 37780036 (25) - 37187105 (25)

پست الکترونیک    : riasat@qom-mporg.ir
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم