صفحه اصلی > مناقصات 


  چاپ        ارسال به دوست

آگهي مزايده فروش خودرو

آگهي مزايده فروش خودرو دو دستگاه پژو405 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان قم در نظر دارد تعداد 2دستگاه خودرو سواری پژو متعلق به خود به شرح ذیل  را از طریق مزایده عمومی بفروش رساند

ردیف

نوع وسیله نقلیه

پلاک

رنگ

مدل

وضعیت

قیمت پایه

1

پژو 405 جی ال ایکس

16‏/249‏/ الف 13

مشکی متالیک

1382

قابل شماره گذاری

000/000/82   ریال

2

پژو 405 جی ال ایکس

16‏/248‏/الف13

مشکی متالیک

1382

قابل شماره گذاری

000/000/67   ریال

 

خود روهای فوق فاقد بیمه نامه شخص ثالث می باشد

1-  میزان تضمین پاکت در مزایده 000/000/7 ریال برای هر خودرو می باشد که باید طی رسید بانکی جدا گانه به حساب سپرده به شماره  21704535030006   بنام تمرکز وجوه سپرده سازمان مدیریت وبرنامه ریزی نزد بانک ملی واریز واصل آن را ضمیمه     مدارک  وارسال گردد.

2-  بازدید از خودرو های مذکور از تاریخ 10/10/1396لغایت 12/10/ 1396 از ساعت 9صبح الی 13 واقع در جاده قدیم قم تهران / بعد از پل شهید دستغیب/ روبروی نظام وظیفه مرکز آموزش وپژوهش سازمان مدیریت وبرنامه ریزی قم مراجعه نمایند.

3-  متقاضیان باید مدارک مورد نیاز ونیز پیشنهاد قیمت خود را به طور مجزا در پاکتهای الف وب به شرح ذیل وبه صورت لاک ومهر شده حد اکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ13/10/ 1396 به دبیر خانه سازمان ارائه دهند

4-  پاکت الف شامل : اصل فیش واریزی  ومبلغ پیشنهادی/ واوراق سپرده نزد بانک فرم پیشنهاد قیمت و شرایط شرکت در مزایده می باشد.

5-   پاکت ب شامل:

مدارک شناسایی متقاضی (کپی صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضیح کپی صفحه اخر و کپی کارت ملی/آدرس دقیق و خوانا )

6-  توضیح : متقاضیان حقوقی میبایست علاوه بر کپی اساسنامه شرکت و آخرین آکهی روزنامه رسمی ،مدارک شناسایی اعضای هیات مدیره را نیز ارسال نمایند.

 

7-هر شخص فقط مجاز به پیشنهاد قیمت برای یکدستگاه خودرو می باشد

8-آدرس ونشانی شرکت کنندگان وخودروی پیشنهادی خود را بر روی پاکت قید نماید

9-كليه هزينه هاي نقل و انتقال، ماليات، عوارض قانوني- `، مطابق قانون  به عهده برنده مزايده خواهد بود.

10-سپرده مزایده سایر شرکت کنندگان  بعد از مشخص شدن برندگان عودت داده می شود.

11-پيشنهادات ناقص و مبهم ، مخدوش و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مهلت مقرر واصل شود  مورد تأييد نبوده و ترتيب اثر داده نخواهد شد.

12-کمسیون برگزاری مزایده ابتدا سپرده سازمان در مزایده متقاضیان ( پاکت الف) را بررسی و پس از احراز صحت مبلغ واریزی و مطابقت ان با میزان مقرر برای شرکت در مزایده ، اقدام به بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت (پاکت ب ) خواهد نمود.

توجه: تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادات در ساعت10روز14/10/1396 می باشد که در صورت تغییر به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

13- برنده مزايده ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعلام نتيجه مزايده مي‌بايست براي انجام معامله حاضر شود در غير اينصورت سپرده برنده ضبط و طبق مقررات با نفر دوم معامله خواهد شد.

14-سندمالکیت تنها بنام برنده مزایده تنظیم میگردد. لذا شرکت کننده در مزایده نباید مشکل قانونی جهت انتقال سند بنام خود داشته باشد.

تبصره: بالاترین قیمت پیشنهادی ، مبنای تعیین برنده مزایده خواهد بود.

15- برنده مزايده بايد کل مبلغ خودرو را نقداً به حساب سازمان( که متعاقبا اعلام خواهد شد) واريز نمايد.

16-در صورتی که برنده از پیشنهاد خود اعلام انصراف نماید سپرده شرکت در مزایده وی به نفع  سازمان ضبط خواهد شد و مراتب فوق به برنده دوم ابلاغ میگردد در صورت عدم اقدام از ناحیه برنده دوم نیز سپرده سازمان در مزایده وی ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.

17- توصیه می شود مزایده گران جهت نیاز احتمالی در مراجعات بعدی تصویر فیش بانکی را نزد خود نگاه دارند

 

 

لازم به ذکراست ‹‹ فرم پيشنهاد قيمت مزايده خودرو ›› را می توانند از  طریق فایل ضمیه  دانلود و تکمیل نمایند



دانلود فايل : فرم_پيشنهاد_قيمت_مزايده_خودرو.docx ( 12KB )


١١:٥٨ - يکشنبه ٣ دی ١٣٩٦    /    شماره : ٥٦٨    /    تعداد نمایش : ٦٣٩










سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم