صفحه اصلی > خدمات الکترونیک 

خدمات الکترونیک سازمان برنامه و بودجه کشور

 

شناسه خدمت

شرح خدمت

10011711000

  تنظيم بودجه سنواتي دستگاههاي اجرايي و تدوين لايحه بودجه

10011712000

  مبادله موافقتنامه بودجه كليه دستگاه‌هاي اجرايي

10011713000

  تخصيص اعتبار دستگاه‌هاي اجرايي

10011714000

نظارت بر عمليات عمراني در كشور

10011715000

  ارزيابي توسعه و رصد آمايش سرزمين

10011716000

  تدوين، نظارت و راهبري برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور

۱۰۰۱۱۷۱۶۱۰۰

  تدوين برنامه پنج ساله توسعه كشور

۱۰۰۱۱۷۱۶۱۰۱

  نظارت بر اجراي برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور و ارائه گزارش

۱۰۰۶۱۷۱۷۰۰۰

  تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل نظام فني اجرايي در استان

۱۰۰۱۱۷۲۱۰۰۰

  نظارت بر عملكرد اعتبارات هزينه اي

۱۹۰۹۱۷۲۲۰۰۰

  نظارت بر كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي

۱۹۰۹۱۷۲۲۱۰۰

  نظارت بر كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي

۱۹۰۹۱۷۲۲۱۰۱

  نظارت بر هزينه كرد كمك هاي بلاعوض اشخاص حقوقي

۱۰۰۱۱۷۲۳۰۰۰

  نظارت بر اعتبارات تخصيصي پروژه هاي مصوب سفرهاي استاني رييس جمهور 

۱۰۰۱۱۷۲۴۰۰۰

  اطلاع‌رساني پروژه‌هاي مشاركتي عمومي و خصوصي در طرح‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري زيرساخت

۱۰۰۱۱۷۲۵۰۰۰

  نظارت بر پروژه‌هاي استاني مربوط به قرارداد اجرايي تملك دارايي سرمايه‌اي 

۱۰۰۳۱۱۰۲۰۰۰

  تامين آمار و اطلاعات توليدي (سرشماري، آمارگيريهاي نمونه اي)

۱۰۰۳۱۱۰۳۰۰۰

  تامين آمار و اطلاعات توليدي ثبتي

۱۰۰۳۱۱۰۶۰۰۰

  تجميع اسناد، مدارك داده ها و اطلاعات آماري و ارائه در قالب شبكه ملي آمار

۱۰۰۳۱۰۹۵۰۰۰

  ارائه اطلاعات مكانی

10031095100

  ارائه نقشه و اطلاعات مكاني در مقياس ها و لايه هاي مختلف

۱۸۰۵۱۱۱۱۰۰۰

  احراز صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي كارمندان دولت

در حال اخذ کد

برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت

در حال اخذ کد

 اعتبار سنجی موسسات آموزشی متقاضی برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان دولت

در حال اخذ کد

 مدیریت نیروی انسانی استان

در حال اخذ کد

مدیریت عملکرد جامع دولت (ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان)

در حال اخذ کد

 پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی
 
  شناسنامه خدمت ، سامانه های مرتبط و فرم نظر سنجی در صفحه مربوط به هر خدمت درج گردید استسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم