صفحه اصلی > آرشیو اخبار و رویدادها 


  چاپ        ارسال به دوست

دستورالعمل پرداخت يارانه هاي نقدي و غيرنقدي در سال ۱۳۹۷ اعلام شد

دستورالعمل پرداخت يارانه هاي نقدي و غيرنقدي در سال ۱۳۹۷

به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان، اين تصويبنامه با امضاي مهندس اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور و با شماره ۴۱۶۱۰/ت۵۵۳۳۹هـ براي اجرا به وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نفت، نيرو، كشور، دادگستري، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شد. متن كامل اين تصويبنامه در پي مي‌آيد:

آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور

ماده۱- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف- قانون تنظيم (۲): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) – مصوب ۱۳۹۳.

ب- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور

پ- تبصره (۱۴): تبصره (۱۴): ماده واحده قانون

ماده۲- وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مكلفند از طريق شركت‌هاي تابع ذي‌ربط، تمامي دريافتي‌هاي (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) قانون را به شرح زير با احتساب مفاد بند (ت) اين ماده از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند تا سازمان برنامه و بودجه كشور براساس مصارف موضوع جدول تبصره (۱۴) قانون، با اولويت پرداخت يارانه نقدي به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها تخصيص دهد.


 

رديف

دريافتي‌ها (منابع)

مبالغ (ميليارد ريال)

۱

الف

دريافتي حاصل از فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي

۴۰۷ر۴۱۵

 

ب

دريافتي حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي پس از كسر مابه‌التفاوت قيمت خوراك پالايشگاه‌ها و فرآورده‌هاي تحويلي

۰۰۰ر۱۵۷

۲

دريافتي حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي

۹۸۵ر۱۷۵

۳

دريافتي حاصل از فروش داخلي و صادراتي برق و ساير دريافت‌ها

۷۸۵/۲۱۷

۴

وجوه دريافتي از فروش آب

۱۶۳ر۲۲

جمع

۳۴۰ر۹۸۸

الف- سازوكار قيمت سوخت تحويلي به نيروگاه‌ها برحسب نوع نيروگاه‌ها در سال ۱۳۹۷، براساس مفاد بند «پ» ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره ۱۲۶۳۷۵/ت۵۴۷۸۲هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ و اصلاحات بعدي آن مي‌باشد.

ب- ۱- هزينه‌هاي پيش‌بيني شده براي توليد، انتقال و توزيع، فروش و خريد برق از نيروگاه‌هاي بخش خصوصي، واردات برق و همچنين هزينه توليد، انتقال و توزيع و فروش آب موضوع رديف‌هاي پرداختي (۹)، (۱۰) و (۱۱) جدول تبصره (۱۴) قانون پس از واريز منابع مربوط به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها نزد خزانه‌داري كل كشور بابت پرداخت به شركت‌هاي ذي‌ربط، به صورت علي‌‌الحساب، تا تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور به حساب مربوط واريز مي‌شود.

۲- درخصوص رديف‌هاي پرداختي (۲)، (۳)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) جدول موضوع تبصره (۱۴) قانون، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها از طريق خزانه‌داري كل كشور مكلف است پس از كسر سهم يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها و متناسب با دريافتي‌هاي (منابع) رديف‌هاي (۱) و (۲) جدول مذكور، هشتاد درصد (۸۰%) از باقيمانده دريافتي را به صورت علي‌الحساب در اختيار شركت‌هاي مربوط قرار دهد تا در انتهاي هر ماه با رعايت بند «ث» اين ماده نسبت به تسويه آن براساس تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام شود.

تبصره- به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود از طريق شركت‌هاي تابع نسبت به پرداخت بخشي از كارمزد فعلي جايگاه‌هاي عرضه فرآورده‌هاي نفتي به روش كارمزد پايه (حق‌العمل) به هنگام عرضه فرآورده‌هاي نفتي اقدام نمايد. معادل مبالغ پرداختي از تخصيص اعتبار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي موضوع رديف (۳) پرداختي‌هاي (مصارف) جدول تبصره (۱۴) قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور كسر مي‌شود.

۳- سازوكار پرداخت علي‌الحساب سود سهام و ماليات عملكرد سال ۱۳۹۷ شركت ملي نفت ايران، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و شركت ملي گاز ايران در چارچوب تفاهم‌نامه‌اي كه به امضاي وزراي نفت و امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور مي‌رسد، تعيين مي‌شود.

۴- سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها از طريق خزانه‌داري كل كشور مكلف است اعتبار رديف‌هاي پرداختي (۱) و (۸) جدول تبصره (۱۴) قانون را پس از واريز منابع مربوط و با رعايت بند «ث» اين ماده به صورت علي‌الحساب، تا تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور به حساب مربوط سازمان امور مالياتي كشور نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. عدم پرداخت به موقع حقوق دولتي مانع پي‌گيري و وصول سازمان امور مالياتي كشور نخواهد بود. شيوه‌نامه اجرايي اين بند توسط وزراي امور اقتصادي و دارايي و نفت و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و ابلاغ مي‌شود.

۵- به استناد بند (۱۱۰) تغييرات قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور، مبلغ سي و دو هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۲) ريال از عوارض فرآورده‌هاي نفتي سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها به مصارف هدفمندي اختصاص مي‌يابد.

۶- منابع دريافتي بابت حق انشعاب آب و برق و گاز جزو درآمد شركت‌هاي دريافت‌كننده محسوب نشده و مشمول منابع رديف‌هاي (۲)، (۳) و (۴) جدول اين ماده نمي‌شود.

پ- در اجراي بند «ب» ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه، وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، تمامي گردش مالي و حساب‌هاي ريالي و ارزي شركت‌هاي دولتي مشمول اين آيين‌نامه را از مبادي اوليه وصول صرفاً از طريق حساب‌هاي افتتاح شده نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند. همچنين بانك مذكور مكلف است تا بانك‌هاي عامل را موظف به مسدودنمودن ساير حساب‌هاي شركت‌هاي مذكور نمايد.

ت- در صورت افزايش منابع حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي، كل دريافتي‌ها تا مبلغ يكصد و ده هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۱۰) ريال، به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها واريز مي‌شود.

ث- به استناد جز (۵) بند «الف» تبصره (۱۴) قانون، سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز است براي پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها نسبت به جابه‌جايي هر يك از رديف‌هاي مصارف موضوع جدول تبصره (۱۴) به استثناي رديف‌هاي (۹)، (۱۰) و (۱۱) تا سقف ده درصد (۱۰%) اقدام نمايد.

ج- پرداخت عوارض موضوع يك درصد (۱%) عوارض آلايندگي مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش‌افزوده- مصوب ۱۳۸۷- برعهده شركت‌هاي آلاينده مي‌باشد.

ماده۳- مصارف هدفمندي يارانه‌ها با اعمال جزء (۵) تبصره (۱۴) قانون و بند «ث» ماده (۲) اين آيين‌نامه، عبارتند از:

الف- تا مبلغ چهارصد و پانزده هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۱۵) ريال پرداخت

ب- تا مبلغ هفتاد هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰) ريال پرداخت نقدي براي كمك به كاهش فقط مطلق

پ- تا مبلغ سي و هفت هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۷) ريال بابت سلامت موضوع ماده (۴۶) قانون تنظيم (۲)

ت- تا مبلغ سي و سه هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۳) ريال بابت خريد تضميني گندم و يارانه نان

تبصره۱- به شركت‌هاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و ملي گاز ايران اجازه داده مي‌شود ارقام زير را از طريق گشايش اعتبار اسنادي به خزانه‌داري كل كشور به شرح زير پرداخت نمايند:

الف- سرجمع سهم هدفمندي شركت‌هاي مذكور معادل چهارصد و چهل هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۴۰) ريال

ب- جابه‌جايي ده درصد (۱۰%) تخصيص بودجه شركت‌هاي تابع وزارت نفت موضوع تبصره (۱۴) قانون معادل شانزده هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱۶) ريال

پ- پرداخت علي‌الحساب سود سهام و ماليات عملكرد سال ۱۳۹۷ شركت ملي نفت ايران، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و شركت ملي گاز ايران معادل نود هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۹۰) ريال

تبصره۲- در صورت افزايش منابع حاصل از فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي، تا سقف يكصد و ده هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۱۰) ريال صرف مصارف زير مي‌شود:

الف- افزايش يارانه سلامت موضوع رديف (۳) مصارف هدفمندي حداكثر تا مبلغ هفت هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷) ريال

ب- اختصاص حداكثر تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵) ريال در رديف جديد به موضوع توليد و اشتغال

پ- اجراي قانون حمايت از معلولان توسط سازمان بهزيستي كشور حداكثر تا مبلغ دو هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ريال

ت- كمك به حق بيمه قالي‌بافان حداكثر تا پانصد ميليارد (۰۰۰۰ر۰۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ريال

ث- باقيمانده مبلغ حداكثر تا مبلغ پنجاه هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۵۰) ريال براي پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي موضوع رديف (۱) مصارف هدفمندي يارانه‌ها

تبصره۳- منابع موضوع كمك به توليد و اشتغال اين آيين‌نامه در چارچوب ضوابط تبصره (۱۸) قانون اعمال و هزينه خواهد شد.

ماده۴- در  اجراي ماده (۷۹) قانون برنامه ششم توسعه تا مبلغ هفتاد هزار ميليارد (۰۰۰۰ر۰۰۰۰ر۰۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰) ريال صرف كاهش فقر مطلق مي‌شود. شيوه‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و ابلاغ مي‌شود.

ماده۵- در راستاي شناسايي و رتبه‌بندي خانوارها، دستگاه‌هاي اجرايي زير موظفند كليه داده‌هاي موردنياز وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را مطابق جدول زير به صورت يكجا، تجميعي و برخط در اختيار وزارت مذكور قرار دهند و آن را بروزرساني نمايند:


رديف

نوع داده

دستگاه اجرايي

۱

پايگاه اطلاعات اسناد

سازمان ثبت اسناد و املاك

۲

املاك و مستغلات

وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه ثبت معاملات املاك (كد رهگيري)

۳

خودرو

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

۴

درآمد و دستمزد

وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور و سازمان امور مالياتي كشور)، سازمان اداري و استخدامي كشور

۵

اوراق دارايي در بورس‌ها

وزارت امور اقتصادي و دارايي

۶

كدپستي و شماره ملي

سازمان ثبت احوال كشور، دستگاه‌هاي صادركننده قبض (شركت‌ةاي ملي و منطقه‌اي آب، برق، گاز، تلفن و شهرداري‌ها)

۷

داده‌هاي بعد و ساختار خانوار

سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها و سازمان ثبت احوال كشور

۸

داده‌هاي ارتباطي (جهت برقراري ارتباط با سرپرست خانوار و تبادل پيام)

شركت مخابرات ايران، اپراتورهاي تلفن همراهف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (سيستم بانكي)، شركت پست جمهوري اسلامي ايران

۹

دسترسي به اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹) مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم

سازمان امور مالياتي كشور

ماده ۶- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است نسبت به حذف يارانه نقدي سه دهك بالاي درآمدي خانوارها به استثناي روستاييان و عشاير اقدام نمايد. اين خانوارها مي‌توانند ضمن اعلام رضايت از دسترسي وزارت يادشده به كليه اطلاعات بانكي و ارايه اطلاعات و مستندات لازم، نسبت به قطع يارانه خود و افراد تحت تكفل اعتراض نمايند. وزارت مذكور مكلف است پس از بررسي مستندات ارايه شده، اسامي سرپرستان خانوارهاي واجد شرايط دريافت يارانه نقدي را به سازمان اعلام نمايد تا در اولين نوبت، پرداخت يارانه نقدي آنها برقرار شود و همچنين نتايج به كليه معترضين اعلام خواهد شد.

ماده۷- به‌منظور اجراي ماده (۴۶) قانون تنظيم (۲)، تا مبلغ سي و هفت هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۷) ريال در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد تا براي اجراي بيمه نمودن افراد فاقد بيمه سلامت از طريق سازمان بيمه سلامت ايران، كاهش ميزان پرداختي بيماران بستري در بيمارستان‌هاي وابسته به آن وزارت، حفاظت و حمايت مالي از بيماران صعب‌العلاج و خاص هزينه نموده و گزارش عملكرد مربوط را به صورت ماهيانه به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها ارايه نمايد.

ماده۸- تا مبلغ سي و سه هزار ميليارد ريال (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۳) به يارانه نان و خريد تضميني گندم اختصاص مي‌يابد.


٠٨:٣٤ - يکشنبه ١٠ تير ١٣٩٧    /    شماره : ١٨٤٣    /    تعداد نمایش : ٤٧٣


سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم