صفحه اصلی > آرشیو اخبار و رویدادها 


  چاپ        ارسال به دوست

جزئيات كامل نحوه هزينه يارانه ۱۴۰هزار ميليارد توماني در سال ۹۸/ بودجه يارانه‎ها ۴۴درصد بيشتر شد

جزئيات كامل نحوه هزينه يارانه ۱۴۰هزار ميليارد توماني در سال ۹۸

سخنگوي ستاد بودجه با بيان اينكه تمام دريافتي‌هاي ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود، گفت: منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه ۹۸ حدود ۴۴درصد افزايش يافته است.

مژگان خانلو در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، گفت: تمام منابع (دريافتي‌هاي) ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود و پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه مي‌گردد.
وي افزود، در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ منابع و مصارف قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به‌ميزان ۴۴ درصد رشد يافته است و از ۹۸،۸۳۴ ميليارد تومان در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به ۱۴۲،۶۰۰ ميليارد تومان رسيده است.

نگاهي به تغييرات در دريافتي‌ها (منابع)
سخنگوي ستاد بودجه گفت: افزايش دريافتي‌هاي حاصل از قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون سال ۱۳۹۷ حدود ۴۳۷۰۰ ميليارد تومان است.
وي ادامه داد، فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي، به‌دليل افزايش ميزان فروش آنها (با ثابت بودن قيمت فروش) حدود ۴۵۰۰ ميليارد تومان افزايش يافته است. همچنين با توجه به افزايش نرخ فوب فرآورده‌هاي نفتي، نرخ تسعير ارز فرآورده‌هاي نفتي و ميزان توليد فرآورده پالايشگاه‌ها (در نتيجه تكميل طرح پالايشگاه ستاره خليج فارس و همچنين افزايش خوراك تحويلي به پالايشگاه‌ها) منابع ناشي از صادرات فرآورده‌هاي نفتي (حدود ۲۷۳۰۰ هزار ميليارد تومان)  افزايش يافته است.
خانلو گفت: افزايش نرخ تسعير ارز خوراك گاز طبيعي واحدهاي پتروشيمي‌ و فولاد، پيش‌بيني افزايش مصرف گاز طبيعي و همچنين محاسبه عوارض گازرساني موضوع ماده (۶۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و عوارض و ماليات بر ارزش افزوده گاز طبيعي موجب افزايش ارزش فروش داخلي گاز طبيعي به‌ميزان حدودي ۷ هزار ميليارد تومان شده است.
وي افزود، عوارض و ماليات بر ارزش افزوده برق و منابع حاصل از فروش آب در مجموع ۳۱۰۰ ميليارد تومان رشد كرده است.
رئيس امور پايش تعهدات دولت در سازمان برنامه و بودجه گفت: مبلغ مندرج در رديف پنجم جدول تبصره (۱۴)، معادل نرخ سوخت نيروگاه‌ها براي حمايت از صنعت برق به‌منظور بازپرداخت تعهدات وزارت نيرو بابت نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي در نظر گرفته‌شده حدود ۱۷۸۱ ميليارد تومان افزايش يافته، اين رديف در سال ۱۳۹۷ در سرجمع دريافتي‌هاي گاز منظور شده است.

بررسي وضعيت پرداختي‌ها (مصارف)
وي با بيان اينكه، كل مصارف قانون هدفمند كردن يارانه برابر با ۱۴۲۶۰۰ ميليارد تومان است، گفت: عوارض و ماليات بر ارزش افزوده پرداختي به شهرداري‌ها (۹۶۰۰ ميليارد تومان) با منظور نمودن افزايش دريافتي به‌دليل افزايش ميزان فروش داخلي افزايش يافته است.
خانلو گفت: با توجه به مشكلات حاضر در فرسودگي و مستهلك شدن لوله‌هاي انتقال نفت‌خام به پالايشگاه‌هاي داخلي و انتقال فرآورده‌هاي نفتي به انبارها، همچنين لزوم توسعه خطوط لوله با توجه به افزايش توليد فرآورده‌هاي نفتي و بهره‌برداري از پالايشگاه ستاره خليج فارس و همچنين نياز به بازسازي و نگهداري انبارهاي نفتي، اين رديف همانند بندهاي تبصره يك قوانين بودجه سال‌هاي قبل از سال ۱۳۹۷ (۱۵۰۰ ميليارد تومان) درج شده است.
وي تأكيد كرد، از دريافتي حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي با احتساب عوارض گازرساني و ماليات بر ارزش افزوده (رديف ۳ منابع جدول تبصره ۱۴)، براي پرداخت به سازما‌ن‌هاي قانوني مربوط و اهدافي نظير طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي، گازرساني، جمع‌آوري گازهاي همراه و مشعل، كارمزد جايگاه‌ها و اجراي ايمن‌سازي و هوشمندسازي جايگاه‌هاي سي‌ان‌جي، هزينه‌هاي توليد و انتقال و فروش گاز طبيعي و كمك به هزينه گاز مصرفي مدارس حدود ۱۷۹۰۰ ميليارد تومان در ستون‌هاي مرتبط در پرداختي‌ها آمده است.
به‌گفته سخنگوي ستاد بودجه، هزينه حمل‌ونقل و فروش (از جمله كارمزد جايگاه‌‎ها) فرآورده‌هاي نفتي معادل ۱۱ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
وي افزود، سهم شركت ملي نفت ايران از محل فروش فرآورده‌هاي نفتي معادل ۱۰۹۰۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شده است، دريافتي حاصل از فروش برق به مشتركين، با احتساب عوارض و ماليات بر ارزش افزوده برابر با ۲۳۸۰۰ ميليارد تومان مي‌شود (رديف ۴ منابع جدول تبصره ۱۴) كه عيناً در رديف‌هاي (۱۱)، (۱۲)، (۱۳) و (۱۶) جدول براي حمايت از صنعت برق و اجراي تكاليف قانوني شركت‌هاي ذي‌ربط نظير خريد تضميني برق از بخش خصوصي و كمك به هزينه برق مدارس مصرف مي‌شود.
به‌گفته اين مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه، معادل بهاي دريافتي بابت سوخت نيروگاه‌ها (رديف ۵ منابع جدول تبصره ۱۴) به‌منظور بازپرداخت تعهدات وزارت نيرو بابت نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي و ماليات و عوارض قانوني، (رقمي معادل ۱۷۸۱ ميليارد تومان) در رديف‌هاي (۱۴) و (۱۵) در نظر گرفته شده است.
وي افزود، منابع حاصل از فروش آب (رديف ۶ منابع جدول تبصره ۱۴) معادل ۳۳۰۰ ميليارد تومان بابت حمايت از صنعت آب و اجراي تكاليف قانوني شركت‌هاي ذي‌ربط نظير توليد و انتقال آب و كمك به هزينه آب مدارس مصرف مي‌شود (رديف‌هاي ۱۷ و ۱۸). همچنين ساير رديف‌ها متناسب با افزايش ميزان فروش و هزينه‌هاي مترتب بر توزيع، انتقال و فروش حامل‌هاي انرژي براساس ضوابط بودجه شركت‌هاي دولتي تعديل شده‌اند.
خانلو با بيان اينكه سهم يارانه نقدي افراد مشمول (۴۲۵۰۰ ميليارد تومان) به‌طور كامل منظور شده است، گفت: بابت كاهش فقر مطلق خانوارهاي هدف از طريق افزايش پرداخت به خانوارهايي كه درآمد كمتر از خط حمايتي كميته امداد و سازمان بهزيستي دارند و همچنين بيمه زنان بي‌سرپرست خانوار و بدسرپرست به‌ميزان ۷۰۰۰ ميليارد تومان لحاظ شده است.
وي گفت: به‌منظور كاهش هزينه‌هاي مستقيم سلامت مردم، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي درماني و كمك به تأمين هزينه‌هاي تحمل‌ناپذير درمان و پوشش دارو، درمان بيماري‌هاي خاص و صعب‌العلاج اعتبار ۴۹۰۰ ميليارد تومان منظور شده است.
خانلو ادامه داد، براي خريد تضميني گندم، ۶۱۴۵ ميليارد تومان پس از كسر رديف بودجه يارانه‌اي مربوط به‌طور كامل لحاظ شده،  همچنين براي اجراي ساير اهداف مندرج در ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، بند (الف) تبصره (۱۸) و ماده (۸) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، مبلغ ۲۱۱۶ ميليارد تومان پيش‌بيني شده است.


٠٩:٢٩ - شنبه ١٥ دی ١٣٩٧    /    شماره : ٢٢١٠    /    تعداد نمایش : ١٨٦


سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم