صفحه اصلی > تماس با ما 

 

آدرس : قم - 75 متری عماریاسر - بلوار تعاون - مجتمع ادارات - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم

 

تلفن تماس       : 37187116 (025) - 37187152 (025)

نمابر                 : 37187206 (025)

صندوق پستی   : 775-37185

کد پستی          : 3719153431

پست الکترونیک : info@qom-mporg.ir
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم