صفحه اصلی > آدرس ما 

 

آدرس : قم - 75 متری عماریاسر - بلوار تعاون - مجتمع ادارات - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم

    تلفن تماس       : 37187116 - 37187152   (025)

     نمابر                 : 37187206 (025)

    صندوق پستی   : 775-37185

     کد پستی          : 3719153431

     پست الکترونیک : info@qom-mporg.ir

 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم