صفحه اصلی > افراد کم توان 

راهنمای استفاده از سایت برای افراد کم توان

 

1- برای افزایش سایز فونت و  بزرگنمایی صفحه از کلیدهای + Ctrl به صورت همزمان استفاده نمایید.

2- برای کاهش سایز فونت و کوچکنمایی صفحه از کلیدهای   -  Ctrl به صورت همزمان استفاده نمایید.

3- هر جا نماد  را دیدید، با فشردن آن میتوانید محتوای متنی را به صورت صوت بشنوید.

 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم