صفحه اصلی > میز خدمت 

میز خدمت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم

شناسنامه خدمت ، سامانه های مرتبط و فرم نظر سنجی در صفحه مربوط به هر خدمت درج گردید است

 

ردیف بر اساس نامه 

1787685 سازمان

شناسه خدمت

شرح خدمت

 

10011711000

  تنظيم بودجه سنواتي دستگاههاي اجرايي و تدوين لايحه بودجه

8-1

10011712000

  مبادله موافقتنامه بودجه كليه دستگاه‌هاي اجرايي

8-2

10011713000

  تخصيص اعتبار دستگاه‌هاي اجرايي

 

10011714000

نظارت بر عمليات عمراني در كشور

10

10011715000

  ارزيابي توسعه و رصد آمايش سرزمين

 

10011716000

  تدوين، نظارت و راهبري برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور

 

 

۱۰۰۱۱۷۱۶۱۰۰

  تدوين برنامه پنج ساله توسعه كشور

 

 

۱۰۰۱۱۷۱۶۱۰۱

  نظارت بر اجراي برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور و ارائه گزارش

1

۱۰۰۶۱۷۱۷۰۰۰

  تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل نظام فني اجرايي در استان

 

۱۰۰۱۱۷۲۱۰۰۰

  نظارت بر عملكرد اعتبارات هزينه اي

 

۱۹۰۹۱۷۲۲۰۰۰

  نظارت بر كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي

 

 

۱۹۰۹۱۷۲۲۱۰۰

  نظارت بر كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي

 

 

۱۹۰۹۱۷۲۲۱۰۱

  نظارت بر هزينه كرد كمك هاي بلاعوض اشخاص حقوقي

 

۱۰۰۱۱۷۲۳۰۰۰

  نظارت بر اعتبارات تخصيصي پروژه هاي مصوب سفرهاي استاني رييس جمهور 

 

۱۰۰۱۱۷۲۴۰۰۰

  اطلاع‌رساني پروژه‌هاي مشاركتي عمومي و خصوصي در طرح‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري زيرساخت

 

۱۰۰۱۱۷۲۵۰۰۰

  نظارت بر پروژه‌هاي استاني مربوط به قرارداد اجرايي تملك دارايي سرمايه‌اي 

11

۱۰۰۳۱۱۰۲۰۰۰

  تامين آمار و اطلاعات توليدي (سرشماري، آمارگيريهاي نمونه اي)

14

۱۰۰۳۱۱۰۳۰۰۰

  تامين آمار و اطلاعات توليدي ثبتي

13

۱۰۰۳۱۱۰۶۰۰۰

  تجميع اسناد، مدارك داده ها و اطلاعات آماري و ارائه در قالب شبكه ملي آمار

 

۱۰۰۳۱۰۹۵۰۰۰

  ارائه اطلاعات مكانی

12

 

10031095100

  ارائه نقشه و اطلاعات مكاني در مقياس ها و لايه هاي مختلف

3

۱۸۰۵۱۱۱۱۰۰۰

  احراز صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي كارمندان دولت

4

 

در حال اخذ کد

برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت
2

در حال اخذ کد

 اعتبار سنجی موسسات آموزشی متقاضی برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان دولت
6

در حال اخذ کد

 مدیریت نیروی انسانی استان

5

 

در حال اخذ کد مدیریت عملکرد جامع دولت (ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان)

9

 

در حال اخذ کد  پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی
  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم