صفحه اصلی > خدمات > تخصیص اعتبار دستگاه های اجرایی 

تخصیص اعتبار دستگاه های اجرایی

شرح خدمت

تخصيص بودجه هزينه اي و سرمايه اي به كليه دستگاههاي اجرايي استان

مستندات مورد نیاز

پيش نويس تخصيص- گزارش بازديد- تاييديه عملكرد ذيحساب دستگاه

 

قوانین و مقررات

قانون برنامه هاي توسعه، قانون مصوب بودجه سالانه كشور، قانون محاسبات كشور، قانون برنامه و بودجه، قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ۱و ۲

پاسخ به سوالات متداول

  • اعلام دقيق تخصيص اعتبار به دستگاههاي اجرايي چه زماني اتفاق مي افتد؟ هر ۶ماه يكبار در طي سال انجام مي پذيرد.

مدت زمان انجام خدمت

یک هفته

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

ندارد

مسئول اصلی ارایه خدمت

  

مراحل گردش کار

  • ابلاغ موافقتنامه هزينه اي / سرمايه اي به دستگاه اجرايي
  • ابلاغ تخصيص هزينه اي / سرمايه اي دستگاه به خزانه و دستگاه اجرايي
  • ارائه پيش نويس تخصيص توسط دستگاه اجرايي
  • ورود تخصيص هزينه اي / سرمايه اي
  • ورود پرداختي و عملكرد اعتبارات هزينه اي / سرمايه اي

سامانه های مرتبط

    

 
 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم