صفحه اصلی > خدمات > ارزیابی توسعه و رصد آمایش سرزمین 

ارزیابی توسعه و رصد آمایش سرزمین

شرح خدمت

به منظور تسهيل خدمات دستگاههاي اجرايي و نيز سياستگزاري آمايش و تكميل نرم افزار بانك ديدگاههاي توسعه استان اين سرويس ارائه مي گردد.

مستندات مورد نیاز

درخواست مقام ذيربط دستگاه اجرايي 

قوانین و مقررات

برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه، اصل صدو سي و هشت قانون اساسي جمهوري اسلامي 

پاسخ به سوالات متداول

  • نحوه افزودن اسلوب نقشه ، راهنمايSLD ، روش ها و قوانين مربوطه جهت ايجاد نقطه،خط،چندضلعي و متن و رنگ و هاشور در سامانه به چه طريق مي باشد؟

جواب : راهنماي اسلوب نقشه

  •  به منظور افزودن سند، محتوا، مخزن ، فيش اطلاعاتي به چه شيوه اي مي توان اقدام نمود؟

جواب : راهنماي سامانه

مدت زمان انجام خدمت

حداقل يك ساعت در هر مراجعه

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

ندارد

مسئول اصلی ارایه خدمت

 احمد سبزآبادی 

   37187189 (025)

مراحل گردش کار

  •  دريافت سرويس داده مكاني
  • دريافت اطلاعات داده مكاني از طريق واسط كاربري
  • دسترسي به پايگاه داده هاي مكاني

سامانه های مرتبط

 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم