صفحه اصلی > خدمات > تدوین برنامه پنج ساله توسعه 

تدوین برنامه پنج ساله توسعه کشور

شرح خدمت

تدوين اسناد برنامه هاي توسعه استان بر اساس اسناد بالادستي توسعه و آمايش.

مستندات مورد نیاز

مطالعات و اسناد بالادستي بخشي آمايش و توسعه استان ، شاخصهاي توسعه اي استان و كشور، سالنامه آماري استان و كشور

 

 

قوانین و مقررات

قانون برنامه هاي توسعه استاني و كشور، سند چشم انداز كشور و استان

پاسخ به سوالات متداول

-

مدت زمان انجام خدمت

3 ماه

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

ندارد

مسئول اصلی ارایه خدمت

 احمد سبزآبادی  37187189 - 025

مراحل گردش کار

  • جمع آوري اطلاعات (اهداف، حجم عمليات و سرمايه گذاري) و شاخصهاي توسعه اي استان از دستگاههاي اجرايي بر اساس بخشهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
  • تدوين نهايي گزارش بر اساس آمار و اطلاعات جمع آوري شده
  • تاييد نهايي گزارش و ارسال به ستاد جهت تصويب

سامانه های مرتبط

 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم