صفحه اصلی > خدمات > نظارت بر عملکرد اعتبارات هزینه ای 

نظارت بر عملکرد اعتبارات هزینه ای

شرح خدمت

نظارت بر عملكرد اعتبارات هزينه اي دستگاههاي اجرايي استان

مستندات مورد نیاز

اسناد و مدارك مالي دستگاه اجرايي، موافقتنامه دستگاه اجرايي

 

قوانین و مقررات

قانون بودجه ساليانه كشور، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، قانون برنامه ششم

پاسخ به سوالات متداول

نظارت بر عملكرد اعتبارات هزينه ايي دستگاههاي اجرايي به چه صورت مي باشد؟

جواب:  نظارت بر عملكرد اعتبارات هزينه ايي بصورت سيستمي و كنترل اطلاعات موجود در سامانه سبا صورت مي پذيرد و همچنين در طي سال بصورت گزارشهاي موردي ۶ماهه يا ۱۰ماهه انجام مي شود

مدت زمان انجام خدمت

3 ماه

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

ندارد

مسئول اصلی ارایه خدمت

 

مراحل گردش کار

  • دستگاه هاي اجرايي در مقاطع مشخص عملكرد اعتبارات هزينه اي خود را وارد سامانه مي نمايند.
  • اطلاعات وارد شده در سامانه توسط ذيحسابان دستگاه هاي اجرايي تاييد مي گردد.
  • كارشناسان سازمان، عملكرد اعتبارات هزينه اي دستگاه ها را بر اساس عملكرد خزانه بررسي و تاييد مي كنند.
  • گروه تلفيق اعتبارات هزينه اي را بررسي و تاييد نهايي مي كند

سامانه های مرتبط

 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم