صفحه اصلی > خدمات > نظارت بر هزینه کرد کمک های بلاعوض اشخاص حقوقی 

نظارت بر هزینه کرد کمک های بلاعوض اشخاص حقوقی

شرح خدمت

طبق ماده ۶۷قانون برنامه پنجم توسعه، هر گونه كمك بلاعوض به اشخاص حقيقي و حقوقي در اين سامانه ثبت مي شود.

مستندات مورد نیاز

درخواست اطلاعاتاز دستگاهها براي ثبت اطلاعات 

قوانین و مقررات

  ماده ۶۷قانون برنامه پنجم توسعه

پاسخ به سوالات متداول

-

مدت زمان انجام خدمت

  3 روز

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

  ندارد

مسئول اصلی ارایه خدمت

  سازمان برنامه و بودجه کشور

مراحل گردش کار

  • ورود عملكرد اعتبارات هزينه اي دستگاهها در مقاطع مشخص در سامانه توسط خود دستگاه
  • تاييد اطلاعات وارد شده در سامانه توسط ذيحسابان دستگاههاي اجرايي
  • بررسي و تاييد عملكرد اعتبارات هزينه اي دستگاه بر اساس عملكرد خزانه
  • بررسي و تاييد اعتبارات هزينه اي توسط گروه تلفيق

سامانه های مرتبط

 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم