صفحه اصلی > خدمات > نظارت بر اعتبارات تخصیصی پروژه های مصوب سفرهای استانی رییس جمهور 

نظارت بر اعتبارات تخصیصی پروژه های مصوب سفرهای استانی رییس جمهور

شرح خدمت

ثبت اطلاعات پروژه های سفرهای استانی ریاست جمهور و امکان گزارشگیری از آن

مستندات مورد نیاز

ندارد

قوانین و مقررات

تفاهم نامه معاون اجرایی رییس جمهور، سازمان برنامه و بودجه استانها

پاسخ به سوالات متداول

-

مدت زمان انجام خدمت

در طول سال

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

ندارد

مسئول اصلی ارایه خدمت

 

مراحل گردش کار

  • ثبت مصوبات جدید در سیستم
  • ارسال به روسای سازمان در استانها
  • تایید یا عدم تایید اطلاعات ثبت شده توسط استاندار

سامانه های مرتبط

 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم