صفحه اصلی > خدمات > تجمیع اسناد، مدارک داده ها و اطلاعات آماری 

 

تجمیع اسناد، مدارک داده ها و اطلاعات آماری و ارایه در قالب شبکه ملی آمار

شرح خدمت

جمع آوري و متمركز ساختن مجموعه داده هاي آماري رسمي و فراداده هاي آن ها از توليدات مركز آمار و ساير دستگاه هاي اجرايي و تجميع و نهايي سازي آنها براي استقرار در شبكه ملي آمار و اطلاع رسانيآماري به عموممردم.

مستندات مورد نیاز

 

قوانین و مقررات

قانون برنامه پنجم توسعه، برنام ملي آمار، مصوبات هيأت وزيران

پاسخ به سوالات متداول

 

مدت زمان انجام خدمت

 

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

  ندارد

مسئول اصلی ارایه خدمت

 

مراحل گردش کار

  • ابلاغ دستور العمل اجراييفعاليتها
  • بررسي و سازماندهي نحوه اجراي فعاليت ها در استان
  • اجراي فعاليتها
  • جمع بندي نتايج فعاليتها
  • ارائه نتايج از طريق درگاه ارتباط استاني

سامانه های مرتبط

       

 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم