صفحه اصلی > نحوه به روز رسانی سایت 

نحوه بروز رساني سايت

بخش ها و زير بخش‏هاي سايت

واحد مسئول

نحوه بررسي و بروزرساني

صفحه اصلي

فناوري اطلاعات

روزانه

اخبار

روابط عمومي

روزانه

اطلاعيه ها

فناوري اطلاعات

بنا به مورد

اطلاعيه ها،ضوابط ، بخشنامه ‏ها،دستورالعمل‏ها،نشريات

فناوري اطلاعات

روزانه

پرسش و پاسخ

بستگی به نوع سوال از طریق معاونت های سازمان

بنا به مورد

صفحه معاونت آمار و اطلاعات

معاونت مربوطه

روزانه

صفحه معاونت هماهنگي برنامه و بودجه

معاونت مربوطه

روزانه

صفحه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني

معاونت مربوطه

روزانه

صفحه مديريت اداري،مالي و پشتيباني

فناوري اطلاعات

روزانه

صفحه مديريت نظام فني و اجرائي

مدیریت مربوطه

روزانه

صفحه مديريت آموزش و پژوهش‏هاي توسعه و آينده‏ نگري

مدیریت مربوط

روزانه

خدمات دستگاه

فناوري اطلاعات

در صورت تغییر

مزايده و مناقصه

فناوری اطلاعات

بنا به مورد

قوانين و مقررات

فناوري اطلاعات

روزانه

درباره ما

فناوري اطلاعات

ماهيانه

 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم