صفحه اصلی > اطلاعیه ها > تشكيل هسته‌هاي فكر و انديشه بدون مرز 

اطلاعيه


حسب نظر جناب آقاي دكتر نوبخت رئيس محترم سازمان، حضور فعال، مؤثر و كارآمد همكاران سازمان در نظام تصميم‌سازي سازماني و فراسازماني (ملي ـ منطقه‌اي) در دستور كار (كار ويژه) شوراي مشاورين و انجمن‌هاي تخصصي و صاحب‌نظران توسعه كشور قرار گرفته ‌است. در اين راستا تشكيل «هسته‌هاي فكر و انديشه بدون مرز» را اعلام مي‌دارد. 
اين هسته‌ها با تأكيد به اسناد بالادستي و در تعامل فعال با معاونت‌ها، امور تخصصي سازمان، مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري‌ و سازمان‌ها و مراكز وابسته و تابعه ساماندهي و متناسب با موضوع‌هاي  محوريِ استخراج شده، اعلام خواهد شد. 


شوراي مشاورين و انجمن‌هاي تخصصي و
صاحب‌نظران توسعه كشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم