صفحه اصلی > خدمات > برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارکنان دولت 

 

برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت

شرح خدمت

طراحی و برنامه ریزی و اجرای آموزش در چهار سطح کارکنان، کارشناسان، مدیران و مدرسان نظام اداری کشور

مستندات مورد نیاز

ندارد

قوانین و مقررات

قانون بودجه سالیانه کشور

پاسخ به سوالات متداول

-

مدت زمان انجام خدمت

-

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

ندارد

مسئول اصلی ارایه خدمت

علی مهدی نیا      106- 36644311               

علیرضا فرخار      109- 36644311

مراحل گردش کار

1.      دریافت و بررسی درخواست نیازسنجی سازمانها بهمراه مستندات (معرفی نامه، فرم ثبت نام،اسناد مالی و..)

2.      ارایه برنامه آموزشی

3.      نظارت بر فرایند برگزاری دوره و ارزیابی شکلی و محتوایی

4.      صدور گواهینامه

سامانه های مرتبط

 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم