صفحه اصلی > خدمات > پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی 

 

پایش و ارزیابی یکپارچه اقتصاد مقاومتی

 

شرح خدمت

از آنجایی که برنامه ها و سیاستهای اتخاذ شده در ستاد اقتصاد مقاومتی در سال 95 منوط به همان سال نبوده و ادامه دار خواهد بود، ضرورت دارد به صورت مستمر اجرایی شدن برنامه ها پایش و رضد شود.

 

مستندات مورد نیاز

اقدامات و برنامه های اقتصاد مقاومتی استان

قوانین و مقررات

-

پاسخ به سوالات متداول

-

مدت زمان انجام خدمت

از طریق سامانه انجام میشود.

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

ندارد

مسئول اصلی ارایه خدمت

حمید اخوان - تلفن:  37187179

مراحل گردش کار

1.      طراحی اقدامات و برنامه های ستاد مقاومتی استان

2.      تهیه و جمع آوری اطلاعات از دستگاه های اجرایی استان

3.      نظارت و پایش اقدامات و برنامه ها

4.      ورود اطلاعات به سامانه

5.      به روز رسانی اطلاعات برنامه ها و اقدامات

6.      چاپ اطلاعات

سامانه های مرتبط

 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم