صفحه اصلی > صفحه اصلی > ثبت پیشنهادات 

سامانه دریافت پیشنهادات یا انتقادات شما
هموطنان گرامی می توانند از طریق این سامانه، پیشنهادات یا انتقادات خود را در خصوص موضوعات مرتبط با وظایف این سازمان مطرح فرمایند.
لطفاً پس از ثبت اطلاعات فردی، شرح پیشنهاد یا انتقاد را وارد و در صورت نیاز مستندات آن را ضمیمه نمایید.
در پایان یک شماره پیگیری صادر خواهد شد که لازم است برای پیگیری های بعدی نگهداری شود.

 نام   
 نام خانوادگی
 
 کد ملی
 
 شماره تلفن همراه
 
پست الکترونیک
 
 واحد سازمان
 
 شرح پیشنهاد یا انتقاد :
 
 بارگزاری مستندات مورد نیاز
   
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
* 
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم